بلالیان مرکز تربیت معلم بلال حبشی تهران

خاطرات ، شادی ها و غم های بلالیان

سه عکس بیاد ماندنی مربوط به سال71 دو تا از عکسا مربوط به بازدید از مجتمع شریعتی تهران و عکس سومی مربوط به درس فنون تدریس فارسی (استاد مصطفوی)+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم شهریور ۱۳۹۱ساعت 12:59  توسط دوستان بلالی  |